+977-57-412552    +977-57-412123    info@hetaudacement.org.np
About Us
उपभोक्तको पहिलो रोजाई हेटौंडा सिमेण्ट नै किन ?


सिमेण्ट प्रयोग गर्दा के कुरामा ध्यान दिने ?


  • नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गरको तथा निर्धारित परिमाणमा छ, छैन ।
  • डल्ला वा गिर्खा भए, नभएको ।
  • जलवास्प रहित भए, नभएको ।
  • गिट्टि, बालुवा, पानी उपयुक्त भए नभएको ।
  • सिमेण्ट उपयोग पश्चात नियमित भिजाउने (Curing) व्यवस्था बारे ।
  • दक्ष प्राविधिक सहयोग रहे, नरहेको ।

  सिमेण्ट खरिद तथा अन्य थप जानकारीको लागि सम्पर्क
बिक्री तथा बजार व्यवस्था विभाग
हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड
फोनः ०५७-५२०९९५
ईमेलः sales@hetaudacement.org.np
  सम्पर्क
Hetauda Cement Industries Limited
An undertaking of Government of Nepal
Lamsure, Hetauda-9, Makwanpur, Nepal
+977-57-520995, 520352, Fax: +977-57-412123
info@hetaudacement.org.np
http://www.hetaudacement.org.np
Hetauda Cement Industries Limited - All Rights Reserved. 2018
Powered by:  
Top