+977-57-412552    +977-57-412123    info@hetaudacement.org.np
About Us
उपभोक्तको पहिलो रोजाई हेटौंडा सिमेण्ट नै किन ?


गुणस्तरीय सिमेन्ट भन्नाले के बुझिन्छ ?


  • सिमेण्टको भारवहन क्षमता उच्च रहेको ।
  • सिमेन्टको मिहीनपना बढी भएको ।
  • Free CaO, MgO, Sulphates, Alkalies न्यून भएको ।
  • सामान्यतया जम्ने समय २ देखि ३ घण्टा रहेको ।
  • नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले तोकेको मापदण्ड पुरा भएको ।

  सिमेण्ट खरिद तथा अन्य थप जानकारीको लागि सम्पर्क
बिक्री तथा बजार व्यवस्था विभाग
हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड
फोनः ०५७-५२०९९५
ईमेलः sales@hetaudacement.org.np
  सम्पर्क
Hetauda Cement Industries Limited
An undertaking of Government of Nepal
Lamsure, Hetauda-9, Makwanpur, Nepal
+977-57-520995, 520352, Fax: +977-57-412123
info@hetaudacement.org.np
http://www.hetaudacement.org.np
Hetauda Cement Industries Limited - All Rights Reserved. 2018
Powered by:  
Top