+977-57-412552    +977-57-412123    info@hetaudacement.org.np
About Us
उदेश्य


उदेश्य


क)    गुणस्तरीयचुनढुङ्गा, रातोमाटो जस्ता स्वदेशी कच्चा पदार्थको सदुपयोगगर्नु ।

ख)    रोजगारीअभिबृद्धि गर्नु ।

ग)    नवनिर्माणकोलागि सिमेण्ट जस्तो आधारभुत सामाग्रीको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनु ।

घ)    सिमेण्टआयातमा यथासंभव कटौंती गरी देशको सोधनान्तर स्थिति सुदृढ गर्नु ।

ङ)    राजस्वमाबृद्धि गरी अर्थतन्त्रलाई मजबुद पार्नु ।

  सिमेण्ट खरिद तथा अन्य थप जानकारीको लागि सम्पर्क
बिक्री तथा बजार व्यवस्था विभाग
हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड
फोनः ०५७-५२०९९५
ईमेलः sales@hetaudacement.org.np
  सम्पर्क
Hetauda Cement Industries Limited
An undertaking of Government of Nepal
Lamsure, Hetauda-9, Makwanpur, Nepal
+977-57-520995, 520352, Fax: +977-57-412123
info@hetaudacement.org.np
http://www.hetaudacement.org.np
Hetauda Cement Industries Limited - All Rights Reserved. 2018
Powered by:  
Top