+977-57-412552    +977-57-412123    info@hetaudacement.org.np
About Us
उपभोक्तको पहिलो रोजाई हेटौंडा सिमेण्ट नै किन ?


हेटौंडा सिमेण्ट गुण्स्तरीय कसरी ?


  • नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट "शक्ति" ब्राण्डको OPC सिमेण्टको गुणस्तर चिन्ह "(NS/49-2041) प्राप्त गर्न सफल रहेको ।
  • आफ्नै स्वामित्वमा प्रचुर मौजदात र गुणस्तर सहितका चारवटा चुनढुङ्गा खानीहरु रहेको जस्ले गर्दा गुणस्तर कायम गर्न प्रशस्त विकल्प रहेको ।
  • अत्याधुनिक प्रयोगशाला र अनुभवि प्राविधिक (गुणबेत्ता)हरु हरेको ।
  • नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले तोकेको मापदण्ड पुरा गर्नुको अतिरिक्त जर्मन स्तरको मापदण्ड (DIN-1164 PZ 35F)  अनुसार समेत नियमित गुणस्तर परीषण गर्ने गरिएको ।
  • तोकिएको तौलमा नै उपलव्ध हुने गरेको ।
  • उपरोक्तानुसार उल्लेखित बुँदाहरु उच्चतम् सावधानीका साथ कायम गरेको ।
  • निरन्तर रुपमा उपभोक्ताहरुको रुचीलाई ध्यानमा राखी एकनासको गुणस्तरीय उत्पादन दिन सफल रहेको ।

  सिमेण्ट खरिद तथा अन्य थप जानकारीको लागि सम्पर्क
बिक्री तथा बजार व्यवस्था विभाग
हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड
फोनः ०५७-५२०९९५
ईमेलः sales@hetaudacement.org.np
  सम्पर्क
Hetauda Cement Industries Limited
An undertaking of Government of Nepal
Lamsure, Hetauda-9, Makwanpur, Nepal
+977-57-520995, 520352, Fax: +977-57-412123
info@hetaudacement.org.np
http://www.hetaudacement.org.np
Hetauda Cement Industries Limited - All Rights Reserved. 2018
Powered by:  
Top