+977-57-412552    +977-57-412123    info@hetaudacement.org.np


गुणस्तरीय सिमेन्टको आवश्यकता किन ?


मानिसलाई जन्मने वित्तिकै वासको आवश्यकता भएकै कारण सिमेण्ट मानव जीवनको अभिन्न अङ्ग बन्दै आईरहेको छ । हरेक मानिस एउटा राम्रो रब बलियो घर बनाउने सपना हुन्छ त्यसको पुर्णताको लागि गुणस्तरीय सिमेण्ट उस्को पहिलो प्राथमिकता हुन जान्छ । न्यून गुणस्तरको सिमेन्ट प्रयोगबाट उस्को जीवनभरको कमाई र सपना निश्फल हुन सक्ने हुँदा आफ्नो सपना साकार पार्नको लागि गुण्स्तरीय सिमेन्टको आवश्यकता पहिलो शर्त हुन आउँदछ ।


  सिमेण्ट खरिद तथा अन्य थप जानकारीको लागि सम्पर्क
बिक्री तथा बजार व्यवस्था विभाग
हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड
फोनः ०५७-५२०९९५
ईमेलः sales@hetaudacement.org.np
  सम्पर्क
Hetauda Cement Industries Limited
An undertaking of Government of Nepal
Lamsure, Hetauda-9, Makwanpur, Nepal
+977-57-520995, 520352, Fax: +977-57-412123
info@hetaudacement.org.np
http://www.hetaudacement.org.np
Hetauda Cement Industries Limited - All Rights Reserved. 2018
Powered by:  
Top