+977-57-412552    +977-57-412123    info@hetaudacement.org.np
Picture Gallery


July 2018
हेटौंडा सिमेन्ट
हेटौंडा सिमेन्ट
हेटौंडा सिमेन्ट
गुणस्तर प्रमाण चिन्ह
हेटौंडा सिमेन्ट
हेटौंडा सिमेन्ट
३१ औं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा हार्दिक आभार
हेटौंडा सिमेन्ट
  सिमेण्ट खरिद तथा अन्य थप जानकारीको लागि सम्पर्क
बिक्री तथा बजार व्यवस्था विभाग
हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड
फोनः ०५७-५२०९९५
ईमेलः sales@hetaudacement.org.np
  सम्पर्क
Hetauda Cement Industries Limited
An undertaking of Government of Nepal
Lamsure, Hetauda-9, Makwanpur, Nepal
+977-57-520995, 520352, Fax: +977-57-412123
info@hetaudacement.org.np
http://www.hetaudacement.org.np
Hetauda Cement Industries Limited - All Rights Reserved. 2018
Powered by:  
Top